ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สอบถามบริการอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

F&B International Co., ltd - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

+66 2 229 3711-13

    ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ อ่านเพิ่มเติม