เตรียมอาหารเลี้ยงพระ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างไรดี

เตรียมอาหารเลี้ยงพระ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างไรดี


การทำบุญเลี้ยงพระ   ขึ้นบ้านใหม่เป็นประเพณีแบบไทยๆที่นิยมทำกันมานาน ซึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานก็คืออาหารที่จัดถวายพระและเลี้ยงแขก หรื่อที่มาร่วมงานที่เจ้าภาพอาจจะต้องมีการคิดเมนูเพื่อเตรียมอาหารเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมในการเลี้ยงพระเพลและเลี้ยงต้อนรับแขกที่มาร่วมงานและมีจำนวนที่เพียงพอ  ดังนั้นมาดูคำแนะนำในการจัดเตรียมอาหารเพื่อทำบุญเลี้ยงพระและจัดเลี้ยงแขกสำหรับขึ้นบ้านใหม่ที่ถูกต้องกันกันดูนะคะ ว่ามีวิธีอะไรบ้างที่น่าสนใจ และ สามารถนำมาปรับใช้กันได้

อาหารสำหรับทำบุญเลี้ยงพระ     การนิมนต์พระมาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นั้น นิยมนิมนต์พระมาในจำนวน 5 , 7 หรือ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ตายตัว ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงควรนิมนต์พระในจำนวนที่เหมาะสมแล้วแต่กำลังศรัทธา และเตรียมไปนิมนต์พระก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันหรือ 1สัปดาห์เพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวได้ทัน เมื่อรู้จำนวนพระสงฆ์ที่จะมาร่วมทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่แน่นอนแล้ว ก็สามารถเตรียมอาหารให้เพียงพอกับจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาได้ และทั้งนี้ก็อย่าลืมเตรียมสำรับเพิ่มเติมอีก 1 ชุดนอกเหนือจากอาหารเลี้ยงพระ เพื่อถวายแด่พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในพิธี ซึ่งนิยมเตรียมสำรับเช่นเดียวกับอาหารที่ถวายพระสงฆ์


การจัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงพระ   นั้น  สามารถจัดได้ตามที่เจ้าภาพเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ก็มีอาหารที่ห้ามนำมาถวายพระเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารดังต่อไปนี้
1. เนื้อ 10 อย่างตามบัญญัติในพระไตรปิฎก
2. เนื้อดิบหรือเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบ เช่น ซูชิหน้าปลาดิบ , ลาบเลือด,เนื้อดิบต่างๆ
3. อาหารที่มีส่วนผสมของเหล้า และของหมักดองบางชนิด เช่น ข้าวหมัก
ส่วนเมนูอาหารที่เตรียมถวายพระภิกษุในวันขึ้นบ้านใหม่ สามารถจัดเตรียมได้ตามความเห็นชอบและงบประมาณของเจ้าภาพ แต่หากมีความใส่ใจที่จะจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระให้มีความประณีต
และคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์เป็นสำคัญ    ควรจัดอาหารโดยยึดหลักดังต่อไปนี้

 

1. ถวายอาหารพระสงฆ์ในช่วงเช้า ควรเลือกอาหารจำพวกข้าวต้ม เพื่อให้พระภิกษุได้ฉันอาหารเบาๆทำให้สามารถฉันเพลได้ดี ช่วยลดความหิวในช่วงเย็นและค่ำ

2. อาหารเพล เจ้าภาพสามารถจัดเมนูอาหารได้อย่างอิสระ ซึ่งโดยมากมักนิยมจัดอาหารไทยเพราะมีความถูกปากกับพระสงฆ์มากกว่าอาหารชนิดอื่น แต่ควรให้ความใส่ใจจัดเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้ง ไขมัน และน้ำตาลสูง รวมถึงอาหารที่มีกะทิ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภัยที่เกิดจากอาหาร เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ควรจัดอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีรสชาติดี มีการปรุงและจัดแต่งอย่างประณีต
รูปแบบการจัดอาหารเลี้ยงพระ สามารถจัดได้ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. จัดอาหารเป็นสำรับเพื่อถวายพระสงฆ์แต่ละรูป
2. จัดอาหารให้พระสงฆ์นั่งล้อมวงฉันด้วยกัน
หากนิมนต์พระมาหลายรูป อาจแบ่งออกเป็น 2 วงเพื่อให้พระฉันอาหารได้สะดวก ไม่ต้องนั่งเบียดเสียดกัน


อาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่

ส่วนใหญ่แล้ว เจ้าภาพมักจะเตรียมอาหารเลี้ยงแขกแบบเดียวกับอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการคิดเมนูและการเตรียมอาหาร แต่ทั้งนี้ก็อาจเพิ่มเติมเมนูอื่นเข้าไป เพื่อความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นสปาเก็ตตี้,อาหารทะเล,อาหารญี่ปุ่น รวมถึงรูปแบบการจัดเลี้ยงที่ทำได้อย่างหลากหลาย เช่น โต๊ะจีน บุฟเฟต์หรือ ค็อกเทล
ซึ่งการจัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงแขกในงานขึ้นบ้านใหม่ สามารถใช้หลักในการเตรียมดังต่อไปนี้

1. สำหรับคนที่จัดงานขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีไทยโบราณ นอกเหนือจากการเตรียมอาหารแล้ว ควรเตรียมผลไม้ที่เป็นมงคลสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ ที่ประกอบด้วย กล้วย,ส้ม,สาลี่,มะพร้าว ทับทิม และขนมมงคล 5 อย่างที่ประกอบไปด้วย ถ้วยฟู,ทองหยิบ,ทองหยอด,เม็ดขนุน และฝอยทอง เพื่อความสบายใจและเป็นมงคลในงานขึ้นบ้านใหม่
2. การขึ้นบ้านใหม่จัดเป็นงานมงคล จึงควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ตรวจสอบจำนวนแขกที่จะมาร่วมงานให้ได้จำนวนที่แน่นอน เพื่อที่จะได้เตรียมสั่งอาหารมาได้พอดี
โดยการจัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองแขกนั้น สามารถกะปริมาณอาหารที่จะต้องสั่งได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

♦โต๊ะจีน
เจ้าภาพต้องกะจำนวนแขกที่จะมาในงานให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด โดยการคำนวณอาจคิดจากสูตร จำนวนบัตรเชิญ x 2 + 30 % เช่น ส่งบัตรเชิญขึ้นบ้านใหม่จำนวน 50 ใบ ก็คิดได้ตามสูตร เช่น
(50 x 2) + 30 % (15 คน) = 115 คน เป็นต้น  ซึ่งโต๊ะจีนหนึ่งโต๊ะ นั่งได้ 10 คน ดังนั้นจำนวนโต๊ะจีนที่ต้องสั่งมาคือ 12 โต๊ะ แต่ทั้งนี้ก็สามารถเผื่อจำนวนโต๊ะเอาไว้ประมาณ 10 % เพื่อรองรับแขกที่อาจมาเกินจำนวน
♦บุฟเฟต์และค็อกเทล
จำนวนอาหารที่จัดไว้ให้แขกแต่ละคนคิดเป็นคนละประมาณ 3 จาน ดังนั้นจึงควรกะปริมาณแขกที่มาในงานแล้วคูณด้วยจำนวนอาหารที่แขกแต่ละคนรับประทาน อย่างเช่น เชิญแขกมา 100 คน รับประทานอาหารคนละ 3 จาน ดังนั้นจำนวนอาหารที่ต้องสั่งมาก็คือ 300 จาน เป็นต้น

4. อาหารที่สั่งมาเลี้ยงในงานขึ้นบ้านใหม่ ควรจัดอาหารที่มีความหลากหลายและควรเลือกอาหารที่มีความเป็นกลางที่แขกทุกคนสามารถรับประทานได้ เช่น รสชาติเป็นกลางๆ ไม่จัด และเตรียมเครื่องปรุงเอาไว้ต่างหากสำหรับแขกที่ต้องการรับประทานอาหารที่รสชาติจัดขึ้น
5. หลีกเลี่ยงอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ หรืออาหารที่มีกะทิหรือส่วนประกอบที่เสียง่าย
6. หากจัดอาหารทะเล ควรมีอาหารจำพวกเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ไว้ด้วย เผื่อสำหรับคนที่แพ้อาหารทะเล แค่นี้คุณสามารถจัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงพระ ขึ้นบ้านใหม่ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแบบไม่มีพลาดอย่างแน่นอน


 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.