สนใจจัดเลี้ยง? ติดต่อสอบถามรายละเอียด

The Best Planner In Town

Catering And Banqueting Services

งานพิเศษของคุณ คืองานสำคัญของเรา ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ยืนยันได้ถึงความเป็น “ผู้นำด้านการจัดเลี้ยง”ของบริษัท เอ็น ซี ซี แคเทอร์ริ่ง ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 บริหารงานโดยบริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเป็นที่รู้จักในนาม ผู้บริหารงานด้านอาหาร และ เครื่องดื่มของศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ และเป็น บริษัทในเครือของ เอ็น ซี ซี แมนเนจ เม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจการบริหารศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทยด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดงาน และทีมงานมืออาชีพ สามารถสร้างสรรค์เนรมิตงานเลี้ยงได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น งานเลี้ยงขนาดเล็กจำนวนหลักสิบคน ไปจนถึงงานเลี้ยงขนาดใหญ่จำนวนหมื่นคน พร้อมการันตีคุณภาพการบริการที่ได้รับมาตรฐาน ระบบ จี เอ็ม พี ระดับสากล และในราคาที่คุ้มค่า จึงทำให้เราได้รับการยอมรับจากผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานของภาค

Recent Event Update

thank you for trusting us

งานเลี้ยงเกษียณอายุ
พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

Our Special Menu

Food Services
เอ็น ซี ซี แคเทอริ่ง พร้อมให้บริการในรูปแบบ การจัดงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง แบบค๊อกเทล บุฟเฟต์นานาชาติ บริการ อาหารกล่อง อาหารว่างแบบกล่อง (Snack box) หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ

Let's See Our Work

เอ็น ซี ซี แคเทอริ่ง พร้อมให้บริการในรูปแบบ การจัดงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง แบบค็อกเทล บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บริการ อาหารกล่อง อาหารว่างแบบกล่อง (Snack box) หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการ

สนใจจัดเลี้ยง? ติดต่อสอบถามรายละเอียด

Contact

สนใจจัดเลี้ยง? ติดต่อสอบถามรายละเอียด